- []
Tags:膠片時刻

                                                 taken by Yashica FX-3 super 2000

 

被清拆的旧楼不是宝

被遗弃的垃圾不是宝

  

什么都不是宝

何来多宝?!Posted by cha. at 21:54 | Trackback (0) | Edit |

Comments


Posted by 安宁 (http://azeta.blogbus.com) at 2007-04-08 22:10:33  [回复]
最近的写实照片也很精彩...加油...呵呵,我应该叫你什么呢?
 回复 安宁 说:
谢谢^^
其实...你可以叫我chacha,因为懒的关系,所以一般留名只是打cha.哈哈
(2007-04-08 23:53:13)

Posted by vitamin7 (http://vitamin7.blogbus.com) at 2007-04-07 18:53:46  [回复]
多宝路?

希望五好拆咗又五起变烂尾啦~


 回复 vitamin7 说:
其实我都唔知果度係边度,因为兜嚟兜去,都已经唔知去咗边...
哎,其实...都唔知西关点解会变成咁,周围都拆拆拆...究竟政府有无理会过广州人既感受!!!
(2007-04-08 19:40:06)

Posted by sue () at 2007-04-06 17:22:27  [回复]
非常的有感觉啊!!!
 回复 sue 说:
谢谢^^
(2007-04-06 23:43:40)

Posted by Gaku () at 2007-04-06 16:30:22  [回复]
拆完再起就變宝了....
 回复 Gaku 说:
哈,可能啦~
(2007-04-06 23:43:28)

Posted by () at 2007-04-06 00:03:49  [回复]
那是用来装鱼的~ 多宝~
 回复 瑜 说:
ha?!唔明添....
(2007-04-06 23:43:05)


Add Comment